Kvalitetsdokument

Det tyska laboratoriet SKZ intygar att InoWood träpkompositprodukter uppfyller produktionskraven i WPC Manufacturers Association. Inowood har därmed det högsta kvalitetscertifikatet.